Rekrutacja:

Rok szkolny 2024/2025

KLASA 1

Informacja dla rodziców

…: ==>Pismo przewodnie <==:…

1) Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ustalenia na rok
szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

..: ZARZĄDZENIE PREZYDENTA :..

2) Terminy rekrutacji do SP 4

..: REKRUTACJA SP4 :..

KLASA 7 DWUJĘZYCZNA

..: TERMINY :..

..: INFORMACJA O KLASIE :..

..: WNIOSEK :..

STRONA REKRUTACYJNA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

…: STRONA REKRUTACYJNA :…