Rekrutacja:

Rok szkolny 2022/2023

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

…: Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych :…

Karta zgłoszenia do klasy VII dwujęzycznej:

…: KARTA ZGŁOSZENIA :…

Lista przyjętych do SP4:

….: LISTA PRZYJĘTYCH :…

1) Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ustalenia na rok
szkolny 2022/2023 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

..: ZARZĄDZENIE PREZYDENTA :..

2) Terminy rekrutacji do klasy I SP 4

..: REKRUTACJA SP4 :..

3) Terminy rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej SP 4

..: REKRUTACJA KLASA VII DWUJĘZYCZNA :..

STRONA REKRUTACYJNA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

…: STRONA REKRUTACYJNA :…