Rekrutacja:

Rok szkolny 2023/2024

KLASA 1

1) Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ustalenia na rok
szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

..: ZARZĄDZENIE PREZYDENTA :..

2) Terminy rekrutacji do SP 4

..: REKRUTACJA SP4 :..

KLASA 7 DWUJĘZYCZNA

..: ZGŁOSZENIE :.. ..: TERMINY :..

..: INFORMACJA O KLASIE :..

..: FORMULARZ POTWIERDZAJĄCY WOLĘ PODJĘCIA NAUKI W KLASIE Z WIODĄCYM JĘZYKIEM NIEMIECKIM :..

STRONA REKRUTACYJNA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

…: STRONA REKRUTACYJNA :…