Rekrutacja:

Rok szkolny 2023/2024

1) Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ustalenia na rok
szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

..: ZARZĄDZENIE PREZYDENTA :..

2) Terminy rekrutacji do SP 4

..: REKRUTACJA SP4 :..

STRONA REKRUTACYJNA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

…: STRONA REKRUTACYJNA :…