„Nauczyciel w swojej pracy, bardzo często, staje jako arbiter w wielu konfliktach pomiędzy uczniami. Co jednak by się stało gdyby sprawy uczniów oddać im samym, przynajmniej w pewnej części, a mianowicie w kwestii rozwiązywania konfliktów?”.

Ten fragment wstępu do programu „Mediator” najlepiej oddaje, co kierowało autorami, kiedy przystępowali do jego opracowania, a następnie realizacji.

Projekt w swej pierwotnej wersji kierowany był do ograniczonej grupy uczniów gimnazjum, reprezentujących wybrane klasy pierwsze i drugie. Obecnie program „Mediator” jest realizowany jako jeden z elementów Szkolnego Programu Profilaktyki i obejmuje wszystkie klasy.

Program ma na celu przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności niezbędnych do pokojowego oraz skutecznego rozwiązywania konfliktów wewnątrzklasowych i wewnątrzszkolnych. Uczniowie biorący czynny udział w projekcie, poza bezpośrednimi działaniami w zakresie mediacji, mają również być przykładem poprawnego i skutecznego rozwiązywania konfliktów. Uczniowie biorący udział w projekcie muszą posiać określone predyspozycje osobowościowe a przede wszystkim pełnić określoną rolę grupową w klasie. Dlatego co roku zachęcamy do udziału w programie osoby o największym autorytecie w klasie a także posiadające dobrą opinię nauczycieli.

Mediatorzy spotykają się, aby ciągle doskonalić swoje umiejętności. Biorą również udział w wyjazdach integracyjno – szkoleniowych. W ramach programu prowadzimy również warsztaty dla klas z zakresu konstruktywnego radzenia sobie z emocjami i rozwiązywania konfliktów. Program realizujemy od 2005 roku. Od roku 2009 podstawowe szkolenie z zakresu mediacji prowadzone było dla Liderów Promocji Zdrowia i członków Samorządu Uczniowskiego. Obecnie zamierzamy podjąć działania przygotowujące nas do zorganizowania w szkole Szkolnego Ośrodka Mediacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU „MEDIATOR”

 1. nabycie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu mediacji, asertywności, komunikacji, rozpoznawania oraz radzenia sobie z emocjami;
 2. utrwalanie pozytywnych wzorców rozwiązywania konfliktów;
 3. ograniczenie agresji w szkole i poza nią;
 4. skuteczniejsze i szybsze rozpoznawanie problemów młodzieży;
 5. kształtowanie u uczniów postawy samorządności;
 6. budowanie u uczniów świadomości o możliwościach samodzielnego rozwiązywania problemów;
 7. kształcenie postaw obywatelskich;
 8. rozwijanie u uczniów wrażliwości na problemy ich otaczające.

MEDIATORAMI W NASZEJ SZKOLE BYLI:

w latach 2005 –2006

 1. Katarzyna Kowalik IIIa
 2. Agata Kamieńska IIIa
 3. Jakub Heisig IIIa
 4. Aleksandra Adamska IIIc
 5. Natalia Brożek IIId
 6. Krzysztof Lizoń IIId
 7. Katarzyna Pikuła IIIf
 8. Agnieszka Toboła IIIg
 9. Paweł Kowalski IIIg

w latach 2005-2007

 1. Barbara Bomba IIIa
 2. Szymon Janik IIIa
 3. Kamila Kucera IIIa
 4. Katarzyna Stachyra IIIa
 5. Alina Mucha IIIb
 6. Tomasz Sarna IIIc
 7. Agata Podstawa IIIc
 8. Izabela Neumann IIIc
 9. Joanna Szulc IIId
 10. Arkadiusz Węglarski IIId
 11. Marlena Kściuczyk IIId
 12. Katarzyna Niemiec IIIe
 13. Klaudia Kramarczyk IIIe
 14. Katarzyna Kubiak IIIf
 15. Daria Malcer IIIf
 16. Beata Polańska IIIf
 17. Wioletta Chudek IIIf
 18. Aleksander Piotrkowski IIIf
 19. Ewa Matula IIIf
 20. Marcin Opas IIIg
 21. Andrzej Krasicki IIIg

w latach 2006 – 2008

 1. Agnieszka Dudek IIIa
 2. Łukasz Gębka IIIa
 3. Aleksandra Olecka IIIa
 4. Anna Osenkowska IIIb
 5. Tomasz Pisarczyk IIIb
 6. Małgorzata Skarżyńska IIIc
 7. Paweł Skorus IIId
 8. Katarzyna Matuga IIId
 9. Robert Lizoń IIId
 10. Joanna Barnert IIId
 11. Iwona Szczepanik IIIe
 12. Anna Tomaszewska IIIe
 13. Sylwia Tytko IIIe
 14. Michał Węgrzyn IIIe
 15. Agata Żebracka IIIe

w latach 2007 – 2009

 1. Mateusz Wolny IIIa
 2. Agata Chopiorska IIIa
 3. Michał Golecki IIIa
 4. Wiktor Janik IIIa
 5. Sabina Murzyn IIIb
 6. Marlena Fronczyńska IIIb
 7. Arkadiusz Adamek IIIc
 8. Dominika Czypionka IIIc
 9. Patrycja Mutwil IIIc
 10. Dawid Szulc IIIc
 11. Bartosz Poloczek IIIc
 12. Maja Chaszczowy IIId
 13. Katarzyna Słapik IIId
 14. Magdalena Góral IIId
 15. Marlena Stankiewicz IIId
 16. Anna Kocoń IIIe
 17. Angelika Halapacz IIIe
 18. Monika Kicun IIIe

w latach 2008 – 2010

 1. Karolina Toporska IIIa
 2. Mateusz Kubiela IIIa
 3. Michał Dudzik IIIa
 4. Marcin Kubica IIIa
 5. Tomasz Holeczek IIIb
 6. Magdalena Dziedzic IIIb
 7. Jakub Halicki IIIb
 8. Gaja Rupala IIIb
 9. Jakub Tomys IIIc
 10. Kamil Leszczyna IIIc
 11. Monika Lemanowicz IIIc
 12. Anna Kisiela IIId
 13. Piotr Wasilewski IIId
 14. Patrycja Skrzypek IIId
 15. Marcin Ambroziak IIIe
 16. Agnieszka Nadobny IIIe
 17. Agnieszka Żmuda IIIe