Dokumenty wewnątrzszkolne:

Wewnątrzszkolne dokumenty regulujące pracę w szkole:

1. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Katowicach:

.::. STATUT ZSP nr 9 (pdf) .::.

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Ziętka w Katowicach:

.::. STATUT SP nr 4 (pdf) .::.

3. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

.::. Regulamin ZFŚS (pdf) .::.