Zespól szkolno – przedszkolny nr 9 w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jerzego Ziętka w Katowicach

ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl

fb: https://www.facebook.com/SP4

Miejskie Przedszkole Nr 87
im. J. Tuwima w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 9

ul. Graniczna 44
40 – 018 Katowice
tel: 793 85 66 06
e-mail: przedszkole87@wp.pl
fb: https://www.facebook.com/przedszkole87

Dyrektor Zespołu: mgr Monika Michalik
Wicedyrektor Zespołu: mgr Karolina Wydmuch
Skargi i wnioski przyjmuje wicedyrektor zespołu:
środa 8.00 – 10.00