Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Ziętka

Doskonała lokalizacja

W pobliżu zielonych terenów Doliny Trzech Stawów

Wysoki poziom

Dbamy o rozwijanie pasji i zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych

Klasa dwujęzyczna

Klasa w której nauka jest prowadzona w dwóch językach: polskim i niemieckim

Nasza szkoła położona jest na Osiedlu im. I.J.Paderewskiego w Katowicach w pobliżu zielonych terenów Doliny Trzech Stawów. Szkoła mieści się w funkcjonalnym i przestronnym budynku, zapewniającym doskonały komfort nauki. Przestronne sale i pracownie lekcyjne. Mamy znakomicie zaopatrzoną bibliotekę, pracownię komputerową oraz trzy wspaniałe sale gimnastyczne (hala sportowa, sala fitness i sala gimnastyczna) to nie jedyne atuty naszej szkoły. Zapewniamy naszym uczniom poczucie bezpieczeństwa i ochronę przed zagrożeniami. Podczas przerw międzylekcyjnych nauczyciele stale dyżurują na korytarzach szkolnych. Szkoła ma dobrą opinię w środowisku lokalnym i duży udział w życiu kulturalnym regionu.

Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie.Od roku 2011 należymy do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Dbamy o rozwijanie pasji i zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych a naszą przewodnią ideą jest idea Kalos Kagathos - jako harmonijne połączenie zdrowego wysportowanego ciała z wybitnym intelektem. Ważny jest dla nas również rozwój społeczno - emocjonalny i przygotowanie uczniów do radzenia sobie z wyzwaniami przyszłości. Pozytywny klimat szkoły budujemy poprzez dbałość o relacje, rozwijanie kompetencji społecznych w tym pokojowego rozwiązywania konfliktów oraz zachęcanie wszystkich członków społeczności szkolnej do udziału w życiu szkoły.

Wiele radości daje nam wspólne podejmowanie działań na rzecz innych w środowisku szkolnym i poza szkołą.Dbamy o to, abyśmy mogli uczyć się i pracować w zdrowym i przyjaznym środowisku. Staramy się też kształtować prozdrowotne zachowania u naszych uczniów ich rodziców oraz pracowników szkoły.Od roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole została otwarta klasa dwujęzyczna. Jest to oddział, w którym nauka jest prowadzona w dwóch językach: polskim i niemieckim. Uczeń rozwija nie tylko swoją wiedzę ogólną, ale też doskonali umiejętności językowe, uczy się, jak łączyć naukę z różnych dziedzin z nauką języka obcego.

Aktualności