Środowiskowy Program Profilaktyczny „Klub Pozytywnie Zakręconych”

Wszystkie działania podejmowane przez terapeutów i nauczycieli w ramach „Klubu Pozytywnie Zakręconych” mają na celu rozwijać kompetencje społeczne dziecka, młodego człowieka. Podczas zajęć dbamy o współpracę w grupach rówieśniczych oraz integrację dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych. Staramy się przygotować uczniów do konstruktywnego i z zasadami zdrowego trybu życia spędzania czasu wolnego.

W ramach „Klubu Pozytywnie Zakręconych” prowadzone są:

Zajęcia grupowe:

Zajęcia indywidualne: