Klub Wolontariusza

Wolontariat to świadoma, dobrowolna i bezpłatna działalność (praca) na rzecz innych.

W naszej szkole działa grupa ochotników czyli wolontariuszy, którzy pomagają młodszym dzieciom, dzieciom, rówieśnikom, osobom dorosłym oraz zwierzętom. Szeroka działalność tych młodych ludzi przynosi im mnóstwo korzyści niematerialnych. Najczęściej wymieniane to radość, satysfakcja, poczucie sensu, rozwój, pozyskanie nowych przyjaciół, zdobywanie nowej wiedzy, doświadczenia i umiejętności.

Działania podejmowane przez naszych uczniów – naszych WOLONTARIUSZY::

 1. Organizowanie akcji informacyjnej na temat działalności HOSPICJUM oraz organizowanie zbiórek dla podopiecznych hospicjum.
 2. Organizowanie akcji informacyjnej na temat działalności SRONISK dla zwierząt oraz organizowanie zbiórek dla podopiecznych schronisk.
 3. Zbieranie plastikowych nakrętek i przekazanie ich organizacjom na cele charytatywne.
 4. Zbieranie monet i przekazanie ich organizacjom na cele charytatywne.
 5. Tworzenie kolorowanek i innych kart prac dla uczniów naszej szkoły i dla uczniów innych zaprzyjaźnionych katowickich szkół.
 6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej na terenie naszej szkoły i przedszkola.
 7. Włączanie się w różne akcje i kampanie charytatywne.

Grupy wolontariuszy to grupy młodych aktywnych ludzi, którzy niosą pomoc potrzebującym, włączają się w rozwiązywanie problemów szkolnych (pomoc koleżeńska) i problemów lokalnych.

Szkolne kluby wolontariusza charakteryzuje:

JEŻELI CHCESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM
ZGŁOŚ SIĘ DO PEDAGOGA LUB PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

 1. działanie zgodnie z ideą i w duchu wolontariatu,
 2. przygotowanie młodzieży do pracy,
 3. organizowanie i wspieranie ciekawych inicjatyw,
 4. umożliwianie młodym podejmowanie działań pomocowych na rzecz potrzebujących,
 5. pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
 6. wspieranie w rozwijaniu zainteresowań młodzieży,
 7. kształtowanie postaw wrażliwości, otwartości, empatii i solidarności.

Kodeks etyczny wolontariusza wg Małgorzaty Ochman:

 1. Być pewnym(zastanów się dlaczego chcesz pomagać innym ludziom?)
 2. Być przekonanym (nie oferuj swojej pomocy , jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego co robisz)
 3. Być lojalnym(zgłaszaj sugestię, nie uderzaj w innych)
 4. Przestrzegać obowiązujących zasad (nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz)
 5. Mówić otwarcie (pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz)
 6. Chętnie uczyć się (rozszerzaj swoją wiedzę)
 7. Stale się rozwijać (staraj się poznawać organizację i ludzi na rzecz, których działasz)
 8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą (będziesz pracował lepiej i z większa satysfakcją , wykonując to czego od Ciebie się oczekuje)
 9. Być osobą na której można polegać (praca jest zobowiązaniem , nie składaj obietnic, których nie możesz zrealizować)
 10. Działać w zespole (znajdź dla siebie miejsce w grupie)