Z historii Samorządu Uczniowskiego:

W latach 1984-1989 opiekunem samorządu była Pani mgr Gabriela Maciąg, następnie w latach 1989-1991 opiekunem samorządu była Pani mgr Urszula Okrajni, w latach 1991-1999 Pan mgr Janusz Gańczarczyk, w roku szkolnym 1999/2000 Pani mgr Małgorzata Krawiec i Pani mgr Małgorzata Dubiel, następnie do roku 2000 ponownie Pan mgr Janusz Gańczarczyk, a od roku 2002 – Pan mgr Tomasz Nawrat.

Przewodniczącymi w kolejnych latach byli:

Grzegorz Brożek, Agnieszka Nowak, Katarzyna Mazurek, Monika Pauler, Julian Stumpf, Iwona Skalska, Katarzyna Bilnik, Adam Bekas, Urszula Sedes, Małgorzata Górniak, a w ZSO nr 5 Joanna Piwko, (SP 4), Anna Wrochna (2 lata), Ksenia Płonka, Katarzyna Grotkowska, (Gim. nr 4), Kamila Mielnik, Beata Polańska, Orlicz Hanna, Zelik Natalia, Machulik Katarzyna, Fidot Iga, Sonia Znojek, Nina Nowak, (SP 4/Gim 4) Zuzanna Wyżycka, Alicja Madejska, Maciej John, Filip Kryś, Bartosz Kukuła a obecnie Igor Arendarski.

Przedstawiciele samorządu uczestniczyli w Sejmikach Uczniowskich w województwie. Przez szereg lat trwała współpraca z Fundacją Wszystko dla Dziecka (pomoc finansowa). Nasz samorząd wspierał również materialnie chore dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka.

Od roku 1993 został zainicjowany „Dzień Teatru Angielskiego”, którego pomysłodawcą był ówczesny opiekun samorządu Pan mgr Janusz Gańczarczyk. Impreza, do której wkrótce włączyły się nauczycielki j. angielskiego na trwałe wpisała się w terminarz imprez szkolnych. Także od 1994 roku samorząd zainicjował Dni Katowic obchodzone tradycyjnie w październiku – odbywa się wtedy Konkurs Wiedzy o Katowicach (rozgrywany od 1995 r.). Pomysłodawcą tych imprez był również Pan mgr Janusz Gańczarczyk wspierany przez aktyw samorządowy. Z okazji Dnia Dziecka przygotowano kilka razy „Mini listę przebojów”. Samorząd opracowywał i aktualizował regulamin, brał udział w tworzeniu STATUTU SP nr 4 i ZSO nr 5, przeprowadzał ankiety dotyczące pracy szkoły i nauczycieli. Co roku w czerwcu odbywały się uroczyste wybory do nowego samorządu, podczas których w lokalu wyborczym uczniowie i nauczyciele oddawali swe głosy. Od roku 2000 w związku z reorganizacją szkoły wybory te odbywały się jesienią. Obecnie wybory odbywają się corocznie w pierwszej połowie czerwca. W tym ogólnym zarysie znalazły się tylko najważniejsze działania samorządu, a pokaźna Kronika Samorządu zawiera w sobie dorobek minionych 20-tu lat.