Przedstawiciele Rady Rodziców SP 4 w 2021/2022 roku szkolnego

 1. Przewodnicząca Rady Agnieszka Jagła – klasa V a
 2. Zastępca przewodniczącej Rady Bator Aleksandra – klasa VII a
 3. Sekretarz Damian Gruchlik – III b
 4. Skarbnik Marta Krumschmidt – klasa IV b
 1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Herba – klasa VIII a
 2. Członek Komisji Rewizyjnej Paulina Kędzierska – klasa II b
 3. Członek Komisji Rewizyjnej Aleksandra Piekielnik-Kępa – klasa III a
 1. Członkowie Rady Rodziców:
 2. Jaeger-Zięba Sylwia – klasa IVa
 3. Kurpik Milana – klasa I b
 4. Spyra Krystian – klasa VIIb
 5. Stumpf Magdalena – klasa Ia
 6. Szwaja Agnieszka – klasa IIa

Konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Ziętka:
Bank Santander nr konta: 14 1090 2008 0000 0001 4714 2828
proszę wpisać nazwisko i klasę wpłacającego

Kontakt:

e-mail: jaglaagnieszka@gmail.com; tel: 501-425-803