Przedstawiciele Rady Rodziców SP 4 w 2023/2024 roku szkolnego

  1. Przewodnicząca Rady Agnieszka Jagła – klasa VII a
  2. Zastępca przewodniczącej Rady Sylwia Jaeger-Zięba – klasa VI a
  3. Sekretarz Damian Gruchlik – V b
  4. Skarbnik Magdalena Stumpf – klasa III a
  1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Szwaja – klasa IV a
  2. Członek Komisji Rewizyjnej Paulina Kędzierska – klasa IV b
  3. Członek Komisji Rewizyjnej Sylwia Roczek – klasa III b

Konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Ziętka:
Bank Santander nr konta: 14 1090 2008 0000 0001 4714 2828
proszę wpisać nazwisko i klasę wpłacającego

Kontakt:

e-mail: jaglaagnieszka@gmail.com; tel: 501-425-803

Regulaminu działania Rady uchwalonego Uchwałą nr 6/2021/2022 z dnia 20.10.2021 r.

Regulamin Rady Rodziców