Posiłki w roku szkolnym 2023/2024

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Ziętka w Katowicach w sprawie korzystania ze stołówki szkolnej => .: Klick :.<=

Koszt obiadów za miesiąc Grudzień 2023 r.

UCZNIOWIE:

15 x 4,00 zł = 60,00 zł

Dzieci, które będą korzystać z zajęć świetlicowych i obiadów
w czasie przerwy świątecznej (22, 27, 28 i 29 grudnia)

19 x 4,00 = 76,00 zł

Wpłaty za obiady prosimy wpłacać na n/podane konto

Przypominamy, że Wpłaty za obiady przyjmowane są do 5 dnia każdego miesiąca.
Za nieterminowe wpłaty będą pobierane odsetki w ustawowej wysokości 7% – na podstawie art. 481 Kodeksu cywilnego

Wpłaty należy dokonywać

od 01.12.2023 r. do 05.12.2023 r.

na rachunek bankowy:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, Szkoła Podstawowa nr 4 w Katowicach

PKO BP 12 1020 2313 0000 3002 0622 9209

Potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy należy dostarczyć do intendenta do 5 dnia każdego miesiąca lub przesłać e-mailem na adres:

  1. sekretariatgim4@o2.pl
  2. intendentgim4@o2.pl

HARMONOGRAM SPOŻYWANIA OBIADÓW

klasaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1A13.0012.0013.0013.0012.00
1B12.0013.0012.0013.0013.00
2A12.4513.0013.0013.2012.00
2B12.4513.0013.0013.2013.00
3A12.1512.1512.4512.1512.45
3B12.1512.1512.4512.1512.45
4A12.2512.2512.2512.2512.25
4B12.2512.2512.2512.2512.25
5A12.2512.2512.2512.2511.50
5B12.2512.25 12.2512.2512.25
6A13.3013.30 13.3013.3013.30
6B13.3013.30 13.30 13.30 13.30
7A13.3013.30 13.30 13.30 13.30
7B13.3013.30 13.30 13.30 13.30