Posiłki w roku szkolnym 2022/2023

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Ziętka w Katowicach w sprawie korzystania ze stołówki szkolnej => .: Klick :.<=

Koszt obiadów za miesiąc Maj 2023 r.

UCZNIOWIE:

17 x 4,00 = 68,00 zł – (bez 2.05 oraz egzaminów ósmoklasisty)

20 x 4,00 = 80,00 (dla uczniów, którzy w dniu egzaminów chcą zjeść obiad)

Wpłaty za obiady prosimy wpłacać na n/podane konto

od 01.05.2023 r do 05.05.2023 r.

Przypominamy, że Wpłaty za obiady przyjmowane są do 5 dnia każdego miesiąca.
Za nieterminowe wpłaty będą pobierane odsetki w ustawowej wysokości 7% – na podstawie art. 481 Kodeksu cywilnego

Wpłaty należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, Szkoła Podstawowa nr 4 w Katowicach PKO BP 12 1020 2313 0000 3002 0622 9209

Potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy należy dostarczyć do intendenta do 5 dnia każdego miesiąca lub przesłać e-mailem na adres:

  1. sekretariatgim4@o2.pl
  2. intendentgim4@o2.pl

HARMONOGRAM SPOŻYWANIA OBIADÓW

klasaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1A13.0012.0012.0013.0013.00
1B12.0013.0012.0013.0013.00
OP 111.5012.2511.5011.5011.50
2A13.0012.0013.0012.0013.00
2B12.0013.0013.0013.0012.00
3A12.4512.4513.4512.0012.45
3B12.4512.4513.4512.0012.45
OP 212.2512.2512.2512.2511.50
4A12.2512.2512.2512.2512.25
4B12.2512.2512.2512.2512.25
5A12.2512.2512.2512.2511.50
5B12.2512.25 12.2512.2512.25
6A13.3013.30 13.3013.3013.30
8A13.3013.30 13.30 13.30 13.30
8B13.3013.30 13.30 13.30 13.30
8C13.3013.30 13.30 13.30 13.30
  1. Przed posiłkiem uczniowie są zobowiązaniu do dokładnego umycia lub dezynfekcji rąk.
  2. W jadalni uczniowie mają zasłonięte usta i nos. Maseczki zdejmują dopiero przy stoliku.
  3. W kolejce po posiłek uczniowie zachowują odstęp od siebie.
  4. W stołówce są wyznaczone strefy (stoliki) dla określonych zespołów klasowych, uczniowie zajmują wyznaczone miejsca.
  5. Stoliki i krzesła podlegają dezynfekcji zawsze po wydanym obiedzie.