TYTUŁ KALOS-KAGATHOS

KALOKAGATIA To starogrecki ideał łączący w sobie prawdę, dobro i piękno. To jedność cnót rozumu, serca i ciała. duchowości i fizyczności zarazem. Ideały antycznej hellady (od zarania towarzyszące igrzyskom olimpijskim) są równocześnie fundamentem kultury europejskiej. Być może także uniwersalnej, miłującej łączyć to, co dzieli ludzkość z przyczyn ekonomicznych, politycznych, rasowych i religijnych

Kalos kagathos to osobowość wszechstronna, harmonijnie łącząca przymioty ciała, umysłu i charakteru. Harmonia ducha połączona z harmonią ciałatworzy nasz wzorzec harmonijnego człowieka dla wychowania ateńskiego charakterystyczna była idea – kalokagatia ( kalos kai agathos – piękny i mądry ), równomierny rozwój umysłowy i fizyczny.
Gimnazjum jako nowa forma struktury oświatowej powinna nawiązywać do tych klasycznych wzorów, być dla uczniów owym oliwnym gajem.

W naszym gimnazjum jest to rywalizacja o tytuł najlepszego sportowca wśród szkolnych prymusów. Kandydaci muszą mieć średnią ocen powyżej 5,0, rozliczne zasługi w startach reprezentacyjnych oraz wysoką kulturę osobistą

Zdobywca tytułu otrzymuje stosowny dyplom oraz wartościowe nagrody( np. darmowy wyjazd na obóz ).
W szkole zyskuje prestiż i sympatię środowiska. Kalos – kagathos było wcześniejszą formą misji naszego gimnazjum, a teraz stanowi znaczący składnik Szkoły podstawowej.

Nasi laureaci:

1999/2000 – Artur Pucka
2000/2001 – Joanna Filipowicz
2001/2002 – Joanna Filipowicz
2002/2003 – Wojciech Bonk
2003/2004 – Ewa Marszołek
2004/2005 – Michał Potucha (najlepszy sportowiec)
2005/2006 – Monika Ryszczyk
2006/2007 – Adrian Sobkowiak (najlepszy sportowiec)
2007/2008 – Marta Kura
2008/2009 – Angelika Halapacz
2009/2010 – Natalia Perek (najlepszy sportowiec)
2010/2011 – Szymon Ziółkowski (najlepszy sportowiec)
2011/2012 – Kamil Czech (najlepszy sportowiec)
2012/2013 – Marek Żmija oraz Maciej Bulej (najlepszy sportowiec)
2013/2014 – Błażej Orpel oraz Agata Pietrzkiewicz (najlepszy sportowiec)
2014/2015 – Michał Góral oraz Natalia Pope (najlepszy sportowiec)
2015/2016 – Weronika Nalewajka oraz Paulina Roik (najlepszy sportowiec)
2016/2017 – Filip Pawełka
2017/2018 – Nicole Trznadel oraz Olaf Klonowski (najlepszy sportowiec)