Pomoc dla rodziców:

Zapraszamy rodziców do korzystania z porad i konsultacji dotyczących problemów wychowawczych, dydaktycznych i emocjonalnych dzieci oraz problemów rodzinnych (w tym materialnych).

Godziny Urzędowania

PSYCHOLOG mgr Magdalena Szaluś

Poniedziałek8.00-15.008.00-8.50
zajęcia indywidualne s.71/40
9.50-10.35
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
zajęcia usprawniające technikę uczenia się
s.71/40
13.45-14.30
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
zajęcia usprawniające technikę uczenia się
s.71/40
Wtorek8.00-15.0012.45-13.30
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
zajęcia usprawniające technikę uczenia się
s.71/40
14.30-15.15
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
zajęcia usprawniające technikę uczenia się
s.71/40
Środa8.00-15.00
Czwartek8.00-15.0012.45-13.30
zajęcia indywidualne s.71/40
13.45-14.30
zajęcia indywidualne s.71/40
Piątek8.00-15.008.00-8.55
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
zajęcia usprawniające technikę uczenia się
s.71/40
10.45-11.30
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
zajęcia usprawniające technikę uczenia się
s.71/40
12.45-13.30
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
zajęcia usprawniające technikę ucznia się
s.71/40

PEDAGOG mgr Agnieszka Donat

Poniedziałek8.00-12.008.00-8.45
zajęcia korekcyjne
Wtorek8.00-15.009.50-10.35
zajęcia indywidualne
Piątek8.00-14.00

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY „ORTOGRAFFITI”

Od 2004 roku bierzemy udział w programie adresowanym do uczniów z dysleksją. Program ma na celu wspieranie rozwoju funkcji poznawczych a przez to doskonalenie podstawowych umiejętności szkolnych: czytania, pisania i liczenia, a tym samym ma wpływ na osiągnięcia szkolne dzieci z dysleksją.

WAŻNE KONTAKTY DO INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC NA RZECZ DZIECKA I RODZINY:

Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5
Katowice
ul. Okrzei 4
tel. 32 203 54 46
www.ppp5katowice.eu

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
Katowice
ul. Okrzei 4
tel. 32 258 26 80
www.poradniarodzinna.com.pl/

Specjalistyczna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Katowice
ul. Sokolska 26
tel. 32 259 95 83
www.sppp.aq.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Katowice
ul. Mikołowska 13a
tel. 32 251 15 99

Niebieska linia
www.niebieskalinia.pl
tel. 22 668 70 00
tel. 0 801 12 00 02