Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9

w Katowicach

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl