Wewnątrzprzedszkolne dokumenty regulujące pracę w przedszkolu:

1. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Katowicach:

.::. STATUT ZSP nr 9 (pdf) .::.

2. Statut Przedszkola nr 87 im. Juliana Tuwima w Katowicach:

.::.STATUT MP 87 .::. (pdf)