Wychowawcy: mgr Barbara Fickowska, lic. Karolina Pyda

Godziny pracy oddziału: 7.00 – 17.00

Godziny konsultacji dla rodziców:
mgr Barbara Fickowska – poniedziałek i piątek 6.30 – 7.00
lic. Karolina Pyda – wtorek i czwartek 6.30 – 7.00