Wychowawcy: mgr Barbara Fickowska, mgr Natalia Łukasik

Godziny pracy oddziału: 7.00 – 17.00

Godziny konsultacji dla rodziców:
mgr Barbara Fickowska – poniedziałek i piątek 6.30 – 7.00
mgr Natalia Łukasik – środa 12.00 – 13.00