Wychowawcy: mgr Barbara Fickowska, lic. Karolina Pyda

Godziny pracy oddziału: poniedziałek – wtorek 7.00 – 17.00, środa – piątek 6:30 – 16:30

Godziny konsultacji dla rodziców:
mgr Barbara Fickowska – poniedziałek 6:00 – 7:00
lic. Karolina Pyda – wtorek 6:00 – 7:00