Wychowawca: mgr Barbara Fickowska, mgr Natalia Łukasik

Godziny pracy wychowawców: 7.00 – 17.00

Godziny do dyspozycji rodzica na konsultacje indywidualne:
środa 15.30 – 16.00
czwartek 15.30 – 16.00