Opłaty za posiłki rozliczane są zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Katowice oraz Zarządzeniem Dyrektora Zespołu. Naliczane są na podstawie deklaracji warunków pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu, wypełnianej przez rodzica na każdy rok szkolny. Opłatę rodzice dokonują do 10go każdego miesiąca na podstawie wyliczenia przez samodzielnego referenta. Numer konta, na który rodzic dokonuje opłaty przypisany jest indywidualnie każdemu dziecku i obowiązuje przez cały okres uczęszczania do przedszkola.

Godziny bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolu: 8.00 – 14.00

Kwota do zapłaty poza godzinami bezpłatnymi:                 

Zwolnione są z opłat: