Wychowawcy: mgr Bernadetta Czopik, mgr Sabina Tomczok

Godziny pracy oddziału: 6.00 – 16.00

Godziny konsultacji dla rodziców:
mgr Bernadetta Czopik – poniedziałek i czwartek 11.00 – 11.30
mgr Sabina Tomczok – poniedziałek i środa 10.30 – 11.00