Wychowawcy: mgr Ewa Wawreczko, wicedyrektor Karolina Wydmuch

Godziny pracy oddziału: 8.00 – 15.00

Godziny konsultacji dla rodziców:
mgr Ewa Wawreczko – poniedziałek 15.00 – 16.00