Wychowawcy: mgr Ewa Wawreczko, wicedyrektor Karolina Wydmuch

Godziny pracy oddziału: 8.00 – 14:30

Godziny konsultacji dla rodziców:
mgr Ewa Wawreczko – piątek 12.30 – 13.30