Wychowawca: mgr Ewa Wawreczko

Godziny pracy wychowawców: 8.00 – 15.00

Godziny do dyspozycji rodzica na konsultacje indywidualne:
wtorek 15.45 – 16.15