Miejskie Przedszkole Nr 87 im. Juliana Tuwima

w Katowicach

Miejskie Przedszkole nr 87 powstało w 1984 roku. W 1998 roku placówce nadano imię Juliana Tuwima – znanego poety, autora wierszy dla najmłodszych. Od 2019 roku przedszkole wspólnie ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 4 im. Jerzego Ziętka w Katowicach tworzy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9.

Przedszkole umiejscowione jest na Osiedlu Paderewskiego i posiada bardzo dobrą lokalizację, w pobliżu której znajdują się: - kompleks wypoczynkowy „Dolina Trzech Stawów”, gdzie organizowane są spacery i wycieczki przyrodnicze - Katowicki Park Leśny - Aeroklub Śląski - ośrodki kulturalne, takie jak: Biblioteka Śląska, Akademia Muzyczna, Radio Katowice oraz Osiedlowy Klub Rezonans, z którymi przedszkole współpracuje.

Szczególnym atutem naszego przedszkola jest duża liczba organizowanych dla dzieci spacerów i wycieczek, które mają niezwykłe walory edukacyjne, kulturalne i patriotyczne.

Budynek przedszkola jest z roku na rok modernizowany i odnawiany. Posiadamy kolorowe, bogato wyposażone sale, każda z dostępem do własnej łazienki.

W przedszkolu znajdują się dwie przestronne sale do zabaw ruchowych i muzyczno – rytmicznych. Sala do zajęć ruchowych jest bogato wyposażona w sprzęt gimnastyczny oraz przybory do ćwiczeń rewalidacyjnych.

Placówka wyposażona jest również w piękny ogród z odnowionym placem zabaw, z którego dzieci korzystają o każdej porze roku. Stanowi on także miejsce do licznych obserwacji przyrodniczych.

Nad prawidłowym rozwojem i bezpieczeństwem dzieci czuwają nauczycielki z wyższym przygotowaniem pedagogicznym, które systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu, grupą opiekuje się ten sam nauczyciel. W grupach dzieci młodszych zatrudniana jest pomoc nauczyciela.

Przedszkole realizuje zajęcia zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, programy innowacyjne autorstwa wychowawców opracowywane w oparciu o zainteresowania i potrzeby dzieci oraz oferuje zajęcia i zabawy organizowane z uwzględnieniem nowoczesnych metod pedagogicznych, m. in. elementy metod: P. Dennisona, W. Sherborne, pedagogiki zabawy, Dobrego Startu, matematycznych E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, J. Cieszyńskiej i in., które również wspierają indywidualny rozwój dziecka.

W placówce zatrudnieni są specjaliści z zakresu: psychologii, logopedii oraz zajęć rozwijających zainteresowania sportowe. W przedszkolu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego i religii.