Wychowawcy: mgr Maria Dobrowolska, mgr Natalia Wesoły

Godziny pracy oddziału: poniedziałek – wtorek 6:30 – 16:30, środa – piątek 7:00 – 17:00

Godziny konsultacji dla rodziców:

mgr Maria Dobrowolska
mgr Natalia Wesoły