Wychowawcy: mgr Maria Dobrowolska, p. Natalia Wesoły

Godziny pracy oddziału: 8.00 – 16.00

Godziny konsultacji dla rodziców:

mgr Maria Dobrowolska – wtorek 11.30 – 12.00, czwartek 16.00 – 16.30
p. Natalia Wesoły – środa 11.30 – 12.00, czwartek 11.30 – 12.00