Wychowawcy: mgr Maria Dobrowolska, p. Natalia Wesoły

Godziny pracy wychowawców: 8.00 – 16.00

Godziny do dyspozycji rodzica na konsultacje indywidualne:
środa 15.00 – 15.30