6.00 – 8.00
Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne. Zajęcia opiekuńcze, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci, prace indywidualne. Rozchodzenie się do swoich grup ze swoimi wychowawcami zgodnie z godzinami ich pracy.

8.00 – 8.30
Zabawy integrujące grupę, zabawy przy muzyce, poranne zabawy ruchowe

8.30 – 8.45
Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności higieniczne i samoobsługowe.

8.45 – 9.00
Śniadanie.

9.00 – 11.30
Realizacja zadań edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Zabawy ruchowe, dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy swobodne w ogrodzie, wycieczki, spacery, zajęcia z j. angielskiego, religii, muzyczno- rytmiczne i pomoc psychologiczno –pedagogiczna. Realizowanie innowacji pedagogicznych

11.30 – 11.45
Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe.

11.45 – 12.15
Obiad

12.15 – 12.30
Zabiegi higieniczne: czynności higieniczne i samoobsługowe.

12.30-13.30
Relaks, słuchanie bajek i muzyki. Praca indywidualna z dziećmi. Przygotowanie dzieci do konkursów i uroczystości przedszkolnych, występów itp. W najmłodszej grupie wiekowej odpoczynek w sali z leżakami.

13.30-13.45
Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne i samoobsługowe.

13.45 – 14.00
Podwieczorek.

14.00 – 17.00
Rozchodzenie się dzieci do domu, systematyczne schodzenie grup do sali zbiorczej. Swobodne zabawy dzieci według zainteresowań: zabawy stolikowe, konstrukcyjne, rysowanie, zabawy przy muzyce. Zabawy w ogrodzie. Słuchanie bajek. Indywidualna praca z dziećmi według potrzeb. Kontakty indywidualne z rodzicami.