Wychowawca: mgr Agnieszka Dydak

Godziny pracy oddziału: 8.00 – 15.00

Godziny konsultacji dla rodziców:
czwartek – 15.00 – 16.00