Wychowawca: mgr Agnieszka Dydak

Godziny pracy wychowawców: 8.00 – 15.00

Godziny do dyspozycji rodzica na konsultacje indywidualne:
wtorek 14.30 – 15.00