Wychowawca: mgr Agnieszka Dydak

Godziny pracy oddziału: 8.30 – 15.00

Godziny konsultacji dla rodziców: środa 15:00 – 16:00