RADA RODZICÓW

Przewodnicząca: p. Magdalena Kopańska – Zabiegała

Nr konta: 72 1240 2959 1111 0000 3126 0305