Katowice Motorem Bezpieczeństwa Śląska” – to wspólna akcja partnerów: Miasta
Katowice, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Komendy Miejskiej Policji oraz
Jarosław & Marcin Szeja Rally Team. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. W dniu 14 grudnia br. odbyło się w naszej szkole spotkanie z czołowymi
przedstawicielami śląskiej załogi rajdowej Jarosławem Szeją i Marcinem Kobryniem oraz
Małgorzatą Dołbecką i Katarzyną Borowicz ze Straży Miejskiej podczas którego zostało
omówione bezpieczne poruszanie się po drogach, obowiązek zapinania pasów oraz
zapewnienie widoczności dzięki odblaskom.