Wychowawca: mgr Grażyna Mazur, mgr Izabela Nowak

Godziny pracy wychowawców: 8.00 – 15.00

Godziny do dyspozycji rodzica na konsultacje indywidualne: czwartek 15.00 – 15.30